7_Perevod sushcestvitel'nogo v funkcii opredeleniya